Prof. Ferre Laevers ontvangt Ga voor Geluk Leerstoel – “Elk kind goed in zijn vel”

Het doel van deze leerstoel bestaat erin een interventiepakket op punt te stellen dat basisscholen in staat stelt om op het vlak van preventie van emotionele problemen en zelfdoding op significante wijze het verschil te maken. Als speerpunt voor de strategie wordt het ‘gezond emotioneel functioneren’ vooropgesteld. In het licht van de samenstelling van het interventiepakket wordt een actieonderzoek opgezet dat tot doel heeft hulpmiddelen, strategieën en een evidence base te ontwikkelen voor een effectieve implementatie in de Vlaamse onderwijscontext. Looptijd project: 2015 – 2018. Schenker: Ga voor Geluk Fonds

Dra. Sofie Lietaert verdedigt haar doctoraatsonderzoek op 5 juli 2016

“Een genderkloof in de klas?”