EE-cahier 3: Werken aan een positieve sfeer in klas en school

Dit EE-Cahier, “Werken aan een positieve sfeer in klas en school” biedt houvast om kringgesprekken en forum nieuw leven in te blazen.

We leren uit onderzoek hoe bepalend de klassfeer kan zijn op de ontwikkeling en het leren van kinderen.

Aandacht voor deze klassfeer geeft bijgevolg meer rendement niet enkel op terrein van de sociaal-emotionele ontwikkeling

maar ook op de terreinen van het traditionele leren. Oog hebben voor de beleving van kinderen en oog hebben voor de problemen

waarmee kinderen de klas binnenkomen, zijn altijd al stokpaardjes geweest van het E.G.O.

En de thematiek lijkt actueler dan ooit. Alarmerende berichten over kinderen met zware emotionele problemen zijn niet langer zeldzaam.

Je hoort het allemaal: kinderen met stress, kinderen met depressies; lusteloze kinderen, eenzame kinderen, ontspoorde kinderen.

Hoog tijd dus om er in de klas werk van te maken.

In dit EE-Cahier krijgen we mogelijkheden om via kring en forum op klas- én schoolniveau de sfeer te verbeteren.
Bestellen